Elinstallation nybygge

Den tekniska utvecklingen går snabbt. Något som inte minst märks vid elinstallationer vid nybyggen. Oavsett om ni har kunskaper om vad ni vill ha eller behöver hjälp med det erbjuder vi lösningar som förenklar för er.

Vad krävs av just vårt elnät? Var behöver vi uttag? Hur gör vi med larm? Vilken lösning passar bäst när det gäller tele/data?

Frågorna vid nybyggen är ofta många. Oavsett vilken typ av kund ni är kan vi underlätta för er, då vi regelbundet jobbar med båda huvudgrupperna av kunder när det gäller nybyggen:

  • Kunder som har förprojektering klar och ritningar klara och vill få in ett tydligt anbud.
  • Kunder som i text eller vid ett möte förklarar vad man vill ha och behöver hjälp att konstruera ritningar och ta fram produktionshandlingar.

Ni får genom oss tillgång till en bred och stor organisation som har de kunskaper som krävs inom elinstallation, tele/data och säkerhet. Genom att vara leverantörsobundna och fabrikatsobundna anpassar vi oss efter era behov och ni får förslag på en lösning som är skräddarsydd för just er – och levereras hela vägen från grunden utifrån en tidsplan som ni tagit fram tillsammans med oss.

Vår bredd skapar också utrymme för flexibilitet, vilket är en fördel för er som kund. Vill ni under resans gång göra en förändring i planen har vi styrkan att lösa det.

Och så var det prisfrågan?

Ni, och vi, vet att riktiga priser är det som är intressant. Att vi har hela kedjan från konstruktörer och kalkyl till den allra sista installationen på plats gör att risken för överraskningar och onödiga tilläggsarbeten minimeras. Det skapar en trygghet för oss – men framförallt för er.

Vi erbjuder en finansieringslösning om det är intressant.