Byggentreprenör

Vi bygger allt från mindre flerbostadshus till skolor, mässhallar, hotell, lokaler, kontor och vårdboenden. Tillsammans med dig som byggherre planerar och projekterar vi kring de bästa lösningarna för varje projekts specifika förutsättningar.

En investering ska löna sig, det är vår fasta övertygelse. Därför måste beslutsunderlag, priser och kalkyler vara konkreta och väl förankrade i verkligheten, det vill säga marknaden. Som totalentreprenör erbjuder vi oss att leverera projektet komplett färdigt. Du väljer om du vill arbeta med oss i form av partnering eller om du föredrar ett fast pris.

Fokus på inköp

Vårt fokus är mervärdet för våra kunders kunder, det vill säga slutkunden. Därför fokuserar vi även på långsiktiga relationer. Med kompetens och engagemang skapar vi värde genom effektiva inköpsprocesser och kostnadsmedveten projektering som landar i högkvalitativa produkter.