Hässleholm

Blästring, rostskyddsmålning och avspänningsglödgning i Hässleholm.

Alucrom i Hässleholm erbjuder tjänster som blästring, rostskyddsmålning, och avspänningsglödning. Vi har två stycken blästerhallar som är sexton respektive tolv meter djupa, sju meter breda och med en höjd på ca. fem meter. Här finns även en av Sydsveriges största avspänningsugnar, och totalt 2 torkugnar till våra convoyers. 

Hässleholm är en av Alucroms tio stationer i Sverige. Vi jobbar dagligen med rostskydd genom olika typer av ytbehandlingslösningar och lackeringsarbeten.

Tekniska data och information om anläggningen:

Blästerhall 1a: 16 x 7 m

Blästerhall 1b: 12 x 7 m

Slungrens/automatbläster:

Maximalt mått på gods: 1300 mm X 700-800 mm
Uppläggningsbana: 8 m på varje sida

Målningshall: 60 x 10 m

Sprutboxar: 12 x 5 x 3,2 

3 x 3 m

Torkugnar: 4 x 12 x 3,2

5 x 0,7 x 2 m

Portar: H=3 - 4,9 B=3 - 6 m

Travers bläster: 6,3 ton

Travers måleri: 6,3 ton

Lastare: 2 ton/4,5 ton/10 ton

Ugnsbana: 1 ton/vagn

Conveyerbana för mindre detaljer: 150 kg/m (96 krokar)

Conveyerbana: 78 vagnar. 150 kg/vagn

Värmebehandling & Avspänningsglödgning enligt ISO 17663:2009

En av södra Sveriges största ugnar. Detaljvikter upp till 40 ton. 

Invändiga mått:

Djup = 6400 mm

Bredd = 5600 mm

Höjd = 2800 mm

Glödgningsanläggningen är klassificerad som en "Klass 3 anläggning" enligt ISO 17663:2009.

Varmförzinkning