Entreprenader i Fält - Sverige

Alucroms Entreprenadavdelning utför blästring, rostskyddsmålning, sprutmetallisering samt brandskyddsmålning i fält över hela Sverige.

Alucrom Entrepenad

Allt som inte går att transportera till våra fasta anläggningar för blästring och målning, ytbehandlar vi på plats.

Med fyra strategiskt placerade avdelningar i landet med både mycket utrustning och utbildad personal har vi en enorm projektförmåga och klarar av att genomföra flera större entreprenader samtidigt över hela Sverige och utomlands.

Vi har även utbildat mer av vår personal för att belägga Chartek. För mer information om Chartek, kontakta vår Affärsområderschef Thomas Johansson eller vår Chartek QC Coordinator. 

Våra fasta avdelningskontor med komplett utrustning och utbildad personal finns på följande orter:

 • Göteborg
 • Stockholm
 • Helsingborg
 • Lysekil

Utrustning

Vi har bland annat följande utrustning som vi snabbt kan etablera på kundernas anläggningar och objekt:

 • > 130 blästerklockor
 • > 130 färgpumpar varav flertalet 2-komponentspumpar
 • > 30 truckar och baklyftar
 • > 50 kompressorer (diesel & el)
 • > 100 sandsilos och sugcontainer
 • > 100 mätinstrument och annan kontrollutrustning

Certifikat & Utbildad personal

Vår entreprenadverksamhet är certifierad enligt  ISO 9001, ISO 14001 & vårt OHSAS 18001. Dessutom är Alucroms entreprenadavdelning auktoriserad i rostskyddsmålning av "Auktorisationsnämnden för Rostskyddsmålning" för blästring & rostskyddsmålning på fältarbetsplatser = Typ F.

Vi har vi flertalet utbildade "Diplommålare" i vår entreprenadorganisation samt ett antal utbildade FROSIO-inspektörer (Inspector Level 3) enligt NS 476.

Exempel på utbildningar som vår entreprenadpersonal har genomgått är:

 • Kemiska arbetsmiljörisker inklusive härdplaster (AFS 2014:43)
 • Arbete med högtrycksstråle (AFS 1994:54)
 • Diplommålarutbildning
 • Chartek Fireproofing Applicator Training School
 • Bas-P/Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljöverkets krav)
 • Irata International Rope Access
 • Arbete på väg
 • Fordon på väg
 • Mobila arbetsplattformar A1-B3
 • Heta Arbeten
 • SSG Entre
 • SSG Entre Kemi
 • ID06