Våra anläggningar

Våra anläggningar i Sverige, Finland och Polen för blästring och rostskyddsmålning. All vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Dessutom är samtliga våra fasta målningsstationer certifierade enligt EN 1090-1. Detta är vi ensamma om i Sverige!