Ytbehandling i fält

Broar, cisterner, kranar & dammluckor är bara några exempel på stålkonstruktioner som vi ytbehandlar på plats. Från enklare ytbehandlingar till de mest avancerade målningssystemen i samtliga korrosivitetsklasser enligt ISO 12944, EN 1090-2 samt enligt NORSOK M-501.

Allt som inte går att transportera till våra fasta anläggningar för blästring och målning, ytbehandlar vi på plats.

Med fyra strategiskt placerade avdelningar i landet med både mycket utrustning och utbildad personal har vi en enorm projektförmåga och klarar av att genomföra flera större entreprenader samtidigt över hela Sverige och utomlands.

Vi utför blästring, rostskyddsmålning, brandskyddsmålning och sprutmetallisering i fält på våra kunders anläggningar och egendom. Vårt fokus ligger på hög kvalitet, stor miljöhänsyn, säker arbetsmiljö och enligt vår tidplan. Vi har stor erfarenhet att arbeta både som utförandeentreprenör (enligt AB04) likväl som totalentreprenör (enligt ABT06) i våra projekt.

Vi har stor erfarenhet från blästring och målning inom processindustrin med tyngdpunkt på oljeraffinaderier, oljedepåer, petrokemi, papper & massa samt inom energisektorn (Vattenkraft, Värmekraft, Vindkraft & Vågkraftsinsdustrin).

Alucrom AB är ett av få företag som har tillstånd att utföra arbete inom kärnkraftsindustrin. Vi har certifierad, säkerhetsklassad & strålskyddsutbildad personal för denna typ av arbete. Vår omfattande maskinpark hjälper oss att snabbt mobilisera rätt utrustningsnivå för det enskilda uppdraget.