Värmebehandling och Avspänningsglödning

Värmebehandling/Avspänningsglödgning är ibland nödvändigt som ett första steg i ytbehandlingskedjan. I material som exempelvis svetsas, uppstår spänningar som kan försvåra fortsatt bearbetning, Då kan en värmebehandling förbättra och underlätta den fortsatta bearbetningen. Alucrom utför regelbunden avspänningsglödgning på svetsade konstruktioner vid sin anläggning i Hässleholm.

Avspänningsglödgning utförs enligt ISO 17663:2009

Anläggningen är en "klass 3" anläggning. Detta innebär att anläggningen uppfyller kraven på de givna temperaturskillnaderna mellan olika mätpunkter enligt ovan nämnda ISO standard.

Anläggningen för värmebehandling är en av södra Sveriges största och har följande kapacitet:

  • Detaljvikter upp till 40 ton.

Ugnens invändiga mått är följande:

  • djup 6400 mm
  • bredd 5600 mm
  • höjd 2800 mm.