Utbildning inom korrosionsskydd

Vi har kunskap och mångårig erfarenhet av utbildning inom korrosion och korrosionsskydd. Därför utför vi kontinuerligt kundanpassade utbildningar hos företag och organisationer, där vi utbildar deras personal inom området korrosionsskydd.

Anpassad utbildning

Utbildningen anpassar vi tillsammans med er efter just era unika behov, men den kan förslagsvis innehålla följande moment:

  • Grundläggande korrosionslära
  • Rostskyddsfärgers uppbyggnad
  • Färgsystemets uppbyggnad
  • Skikttjocklekens betydelse
  • Standarder inom rostskyddsmålning
  • Kontrollutrustning & inspektion av rostskyddsmålning
  • Konstruera mot korrosion
  • Vanliga fel
  • Livslängd & garantier
  • Krav på vald entreprenör