Beläggning med termoplast

Termoplastbeläggning utför vi i vår anläggning i Gävle. Metoden ger ett överlägset skydd jämfört med våtlackering när det gäller nötnings- och kemikalie-beständighet samt slagtålighet och UV-beständighet. Vi använder bla Plascoat PPA för denna typ av applicerig.

Termoplastbeläggning är en metod att med värme (termo) smälta ut ett plastpulver på en metall i syfte att erhålla ett långtidsverkande och miljövänligt korrosionsskydd. Processen sker termiskt, alltså utan några lösningsmedel och påverkar således inte den yttre miljön.

Vårt termoplastsystem "MM ThermoCoat" uppfyller korrosivitetsklass C5-M enligt ISO 12944. Oberoende testrapporter från ackediterade testinstitut för applicering på blästrat stål och på varmförzinkat stål finns tillgängligt.

Utmärkande egenskaper:

 • Mycket god vidhäftning till underliggande metall, utan användande av primer
 • Mycket god väder- och UV-beständighet
 • God kemikalieresistens både i sur- och alkalisk miljö
 • Mycket bra flexibilitet även vid låga temperaturer
 • Hög slagseghet
 • Hög nötningsbeständighet
 • Minimal underrost vid mekanisk skada
 • Hög elektrisk genomslagshållfasthet
 • Enkel att reparera (reparationsanvisning finns tillgänglig)
 • Appliceras i ett skikt mellan 300-700 µm i olika kulörer
 • Enkel att klottersanera