Tätskikt för brobanor

Alucrom AB har sedan år 2006 ett antal medarbetare certifierade för att applicera tätskikt för brofarbanor.

Materialet vi använder har följande fördelar:

  • Mycket hög kemisk resistens
  • UV- resistent
  • Lågtemperaturhärdande (-30°C)
  • Temperaturbeständigt upp till 80°C
  • Fogfritt och flexibelt
  • Halksäkert (Non-slip)

Tätskikt används framförallt på ytor som utsätts för extremt tung mekanisk påkänning exempelvis: vägbroar, påkörningsramper, parkeringsdäck, lastramper och andra ytor där man önskar en hög beständighet mot slag och stötar