Sprutmetallisering/Termisk Sprutning

Alucrom utför sprutmetallisering/termisk sprutning som korrosionsskydd/slitskydd med sin mobila anläggning.

Fördelen för dig som kund är att vi har alternativen att utföra arbetet både i våra fasta anläggningar i Sverige, Finland och Polen, där vi har egna blästerhallar för att erhålla föreskriven renhetsgrad och ytprofil, eller ute på plats hos kund med våra mobila blästerenheter. Metallisering används framförallt som ett alternativ till varmförzinkning där konstruktionen är för stor för att doppa eller om konstruktionen redan finns monterad på plats och behöver underhållas.

Korrosion under isolering (CUI) är ett annat vanligt appliceringsområde.

CUI är ett växande problemområde för industrin idag. Metoden ger bästa skydd för korrosion i kombination med höga driftstemperaturer under isolering av exempelvis rörledningar, tankar och kärl. Bland våra kunder finns idag raffinaderier, kemisk industri samt kunder verksamma inom offshoreindustrin.

Alucrom har utbildad och certifierad personal för att utföra arbetet med både s.k. ljusbåge och flamspruta.

Vår personal har även utfört sprutmetallisering enligt NORSOK M-501 och har kvalificerat sig enligt denna standards kravspecifikation ("Qualification of metal spray operators")

Filmen visar applicering enligt standarden NORSOK M-501, system nr 2A & 2B. metallisering med ren aluminium (99,5) samt metallisering med zink (Zn/Al, 85/15), utfört av Alucrom på kunds anläggning