Rådgivning: ytbehandling för din verksamhet

Vi har tillgång till certifierad arbetsledning enligt NACE och FROSIO vilket garanterar ett bra resultat inom alla steg i ytbehandlingsprocessen.

Tack vare vår storlek kan vi erbjuda kunder unika lösningar i större industriprojekt utomlands eller i Sverige.

Ytbehandlingsspecifikationer

Alucrom arbetar fram kompletta ytbehandlingsspecifikationer för sina kunder och deras specifika verksamhet. Specifikationerna kan gälla både nymålning & underhållsmålning. Bland referenskunderna finns, Preem, Nynäs, St1, STATOIL, Alfa Laval, Perstorp Oxo, Linde CRYO m.fl.

Utlandsprojekt

Vid utlandsprojekt arbetar Alucrom oftast på konsultbas
till någon beställare, där vi blir deras spetskompetens vad gäller rostskydd. Fördelen med Alucrom är att vi kan hela ytbehandlingsprocessen och inte enbart arbetar med kontroll av färdigt arbete eftersom det då är för sent att rätta till brister och fel, oftast med
stora kostnader och förseningar involverat.

After Sales

Alucrom AB utför nedan tilläggstjänster samt har stor erfarenhet, kunskap & spetskompetens inom områderna:

  • Tillståndskontroll av korrosion & befintligt korrosionsskydd baserad på internationella standarder & normer
  • Skötselinstruktioner samt skötsel av installerat korrosionsskydd för förlängd livslängd baserat på en LCC (Life Cycle Cost) analys
  • Åtgärdsförslag samt kostnadskalkyler
  • Reparationsanvisningar
  • Kompletta ytbehandlingsspecifikationer för enskilda objekt eller hela anläggningar, gällande både nymålning & underhållsmålning
  • Optimerade korrosionsskydd med hjälp av katodiska skydd i kombination med målning
  • Fullständig dokumentation

Kontakta vår marknadsavdelning för mer information om de tilläggstjänster och referenser vi har inom områderna engineering, supervision & after sales.