Tankbyggnationer

Med branschens mest unika lösning, skruvar vi upp tanken i sin helhet. Det ger dig höjd och volym i särklass.

Om du går i tank-tankar finns det få aktörer i världen som kan visa upp så många avancerade och höga tankar som vi. Framgångsfaktorn sitter i skruvmetoden. Genom att fasa in varje stålplåt i en numrerad struktur, skruvar vi upp tanken från markhöjd.

Fördelen är att vi tar minimalt med plats under själva bygget, att vi arbetar med maximal säkerhet eftersom vi minimerar uppdragen på hög höjd och att vi kan hålla en kort byggtid. Självklart erbjuder vi all ytbehandling och rostskyddsmålning för att skydda tanken över tid.

Tillsammans med oss går du från tanke till en tank i full drift på effektivast möjliga vis.