Projektledning

Oavsett uppdragets art eller storlek har vi lång erfarenhet och kunskap om projektledning inom industri och energi.

Vi har arbetat så mycket inom industrier och verkstäder att vi förmodligen redan vet hur din anläggning fungerar. Välj oss när du vill ha någon som förstår vilka krav tillståndsmyndigheterna ställer, som kan systemen ni arbetar i, som snabbt kan erbjuda fler resurser och som sedan länge insett vikten av kommunikation och avstämningar.

I vår värld sitter miljö- och säkerhetsfrågorna högst upp på prioriteringslistan och det är härifrån vi driver projekteten vidare. Från före, före till efter, efter.

Relaterade tjänster och case

TurnKey Contracting

Vi ger dig hela anläggningen. Till ett fast pris. Med en projektförmåga i särklass.

Projektledning

Vi kan driva projekt med rätt kompetens i varje steg. Vi vågar vara annorlunda och försöker ständigt hitta nya och unika lösningar som passar dig som kund och just ditt projekt.

HSE Lean

Vi arbetar tillsammans med våra kunder inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för säkra effektiva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan.

HSE Green

Vi arbetar tillsammans med våra kunder inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för säkra effektiva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan.

HSE Safe

Vi arbetar tillsammans med våra kunder inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för säkra effektiva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Tjänster inom Asset Management

Genom vår långa erfarenhet, expertkompetens och förståelse för din verklighet, kan vi hjälpa dig till en mer strukturerad vardag och att gå från dyra akuta åtgärder till en bättre planerad verksamhet med lägre kostnader.

Våra case

Vår referenslista är lång. Här kan du läsa mer om några av de projekt som vi utfört tillsammans med våra kunder.
Case

Energieffektivisering vid Svenska Statoils depåer i Malmö och Holmsund

Svenska Statoil AB har som målsättning att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2020. Ett delmål för företagets depåverksamhet är att minska energianvändningen med 10 % till år 2010. Midroc Project Management har genomfört energikartläggningar och energieffektiviseringsstudier vid depåerna i Malmö och Holmsund.

Hur kan vi hjälpa er?