Mark- och Infrastrukturprojektledning

Projektkunskap som karaktäriseras av trygghet, engagemang och ansvar genom hela processen från idé till färdig anläggning är centralt i vårt erbjudande. Oavsett om det gäller vägar, broar, tunnlar eller finplanering.

Vi har en bred och djup teknisk kompetens och branschkunskap. Vi arbetar i nära samverkan med våra uppdragsgivare, ofta som en del i din organisation. 

Som en del av Midroc har vi alltid möjlighet stärka upp med kompetenser som kompletterar vårt erbjudande och ger dig än mer möjligheter. Det ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till omfattande support. 

Våra uppdragsgivare påtalar ofta att vi är lyhörda och snabbagerande med korta beslutsvägar. Vi driver hela tiden mot att skapa en enkel och rak kommunikation med dig som kund och med bästa avkastning på din investering framför ögonen. 

Hur kan vi hjälpa er?