Underhållsstopp

Vi har erfarenheten av att framgångsrikt planerat och genomfört några av landets största industristopp utifrån högsta möjliga säkerhetsnivå. Hos oss hittar du förmodligen Sveriges mest skickliga ingenjörer och yrkesarbetare – som dessutom vet hur just din anläggning fungerar.

Planera och genomföra ett underhållsstopp ställer extrema krav. Inte bara på varje enskild individ, utan på att kunna samverka över yrkesgränser och agera under maximal tidspress utifrån högsta tänkbara säkerhetsnivå.

Vi har framgångsrikt genomfört några av landets största industristopp, där vi såväl haft det övergripande projektledaransvaret som fått förtroendet att tillsätta yrkeskategorier inom samtliga discipliner. Väl genomförda stopp är nyckeln till god lönsamhet och tillsammans kan vi långsiktigt effektivisera verksamheten.

Läs mer i broschyren: Underhåll för en ny tid

Kontakta oss