Lyftdon och portar

Lyftdon och portar som inte fungerar optimalt kostar. Genom att ständigt utveckla innovativa lösningar vid ombyggnationer eller nymontage och fortlöpande tillsyn kan vi minska driftstörningar hos våra kunder. Därmed säkerställer vi själva produktionen och minskar det ekonomiska bortfallet, samtidigt som vi minskar energiförlusten.

För att lyckas med detta har vi projektledare, konstruktörer, tekniker och montörer, som tillsammans har kompetenserna och den breda erfarenhet som krävs för att snabbt kunna jobba i olika maskinparker. För alla maskinparker ser olika ut, därför är det viktigt att snabbt kunna hitta skräddarsydda lösningar. Vi har dessutom en maskinverkstad och en montageverkstad, där vi vid akuta behov kan reparera och bearbeta komponenter omgående. Som komplement till detta jobbar vi även med fallskydd, allt från montering till service och besiktning. Vi kan således samköra FLT  av traverser med tillsyn av fallskydd hos våra kunder.  Sedan några år tillbaka jobbar vi även med digitala arbetsplattformar, som gör det möjligt med mycket snabbare och mer korrekt återkoppling efter en översyn.

Se hur Midroc hjälper Ovako med digitalisering av fortlöpande tillsyn

Maskin- och montageverkstad
I vår maskin- och montageverkstad nytillverkar, bearbetar, svarvar, fräser och slipar vi komponenter och reservdelar. Vi utför även reparationsarbeten vid planerade eller akuta driftstopp, renoverar maskiner och växellådor samt arbetar med mekanisk konstruktion.

Avancerad maskinpark:
• Svarv som klarar 40 ton/10 meter
• 45 tons lyftkapacitet
• Liggande press som klarar 400 ton
• Ugn
• Tryckstegrare
• Montageverkstad

Utegrupp
Vår utegrupp består av projektledare, tekniker och montörer som tillsammans har lång och bred erfarenhet av komplexa maskinparker och som vid behov stöttar större projekt med personal.

• Vi har utrustning för att kunna mäta upp era kranar och utföra konditionsanalys på alla fabrikat.
• Vi jobbar med standardiserade lösningar och speciallösningar, beroende på behov.
• Vi tar gärna ett helhetsansvar, från beräkningar  till dokumentation

Hur kan vi hjälpa er?