Fastighetsautomation

Vi specialbygger motorvägar för digital information, som gör det möjligt för en eller flera system i våra kunders fastigheter att kommunicera med varandra. Därmed är vi med och skapar lösningar som ger energieffektiva och driftsäkra fastigheter. Bra för både miljö och plånbok!

Så skapar vi energieffektiva och driftsäkra fastigheter

Fastigheter innehåller ofta flera olika styrsystem. Genom att konstruera och bygga specialanpassade motorvägar för digital information får vi en komplett helhetsbild av hur de opererar. Vi kan till exempel ta reda på hur många som gått igenom ett passersystem, tänt lampor, stängt av ventilation eller använt hissen. Endast fantasin sätter gränser för vad vi kan mäta. Via standardiserade kommunikationsprotokoll kan vi sedan styra och koppla samman de olika systemen, vilket ger en driftsäker och energieffektiv fastighet.

Det kan handla om att se till att alla lampor i ett kontor släcks när passersystemet har registrerat siste man att gå hem.

Eller att en laddstation laddar elbilen utan att riskera effekttoppar. Det kan även handla om att installera batterier som lagrar el från solceller i en större fastighet, el som sedan kan användas till att motverka effektoppar.

I teorin är det enkelt, det handlar om att få öppna system att kommunicera varandra.

Våra lösningar ska tåla att utvecklas år efter år. Eftersom en fastighet oftast har flera olika system är det därför viktigt att de olika systemen kan uppgraderas eller bytas ut vid behov. Och att nya kan läggas till. Vi är särskilt måna om att vara fastighetslösningar ska vara lätta att utveckla. För först då är de hållbara på riktigt, över tid.

Kontakta oss

Peter Seffel
+46706739410
peter.seffel@midroc.se

Våra tjänster inom fastighetsautomation

Styrsystem industri

Styrsystem beskrivs ofta som hjärtat i industrin. Detta kräver stor noggrannhet vid framtagandet av en lösning. Ni får genom oss tillgång till hög teknisk kompetens, stor bredd och en flexibilitet för att passa just era behov.

Energioptimering

Energioptimering handlar om att säkerställa att installerade system fungerar så bra som möjligt. Sedan lämnar vi förslag på en rad förbättringar för att få din fastighet ännu mer driftekonomisk. Ni får genom våra certifierade experter en fullständig genomgång av fastigheten.

System för styr- och reglertjänster

Felaktig värme och felaktig ventilation kostar stora pengar – och gör arbetsmiljön dålig. Ni kan öka lönsamheten och få ett bättre inomhusklimat genom effektiva system för att justera, styra och reglera. Våra experter skräddarsyr en användarvänlig lösning just för er.

Överordnade system

Stora fastighetsägare, kommuner, landsting och andra stora aktörer behöver ofta överordnade system som hanterar olika undersystem. Värme, ventilation och olika larm kan styras från samma plats - och viktig statistik samlas på ett tillgängligt sätt.

Systemservice

Alla system kräver regelbunden service för att optimera driften. Felaktig värme och felaktig ventilation kostar stora pengar – och gör arbetsmiljön dålig. Något så enkelt som en ny vägg eller ommöblering i lokalerna kan påverka systemen.

Energideklaration

Genom att låta våra godkända energiexperter göra en energideklaration av er fastighet uppfyller ni lagkravet om energideklaration till exempel inför försäljning av fastighet, uthyrning av bostad eller om ni äger en större byggnad som besöks av allmänheten.

Hur kan vi hjälpa er?