Fastighetsautomation

Eftersom vi ser till helheten, från kalkylering och projektering till programmering och konstruktion, är vi experter på att hitta just din fastighets optimala drift.

Vi vet att det är mycket att tänka på som fastighetsägare. Därför kan du luta dig emot oss för att få kloka råd om hur du bäst effektiviserar din drift för att spara både miljö och pengar.

Med lång erfarenhet inom fastighetsautomation kan vi allt från kalkylering och projektering till programmering och konstruktion. Strävan är alltid att göra våra system lättanvända och ge dig en tydlig överblick över energianvändningen.

Det är också anledningen till varför vi väljer att tillsammans sy ihop de delar du behöver, helt skalbara, utan att låsa fast dig vid någon leverantör. Det brukar fungera bäst i längden.

Våra tjänster inom fastighetsautomation

Styrsystem industri

Styrsystem beskrivs ofta som hjärtat i industrin. Detta kräver stor noggrannhet vid framtagandet av en lösning. Ni får genom oss tillgång till hög teknisk kompetens, stor bredd och en flexibilitet för att passa just era behov.

Energioptimering

Energioptimering handlar om att säkerställa att installerade system fungerar så bra som möjligt. Sedan lämnar vi förslag på en rad förbättringar för att få din fastighet ännu mer driftekonomisk. Ni får genom våra certifierade experter en fullständig genomgång av fastigheten.

System för styr- och reglertjänster

Felaktig värme och felaktig ventilation kostar stora pengar – och gör arbetsmiljön dålig. Ni kan öka lönsamheten och få ett bättre inomhusklimat genom effektiva system för att justera, styra och reglera. Våra experter skräddarsyr en användarvänlig lösning just för er.

Överordnade system

Stora fastighetsägare, kommuner, landsting och andra stora aktörer behöver ofta överordnade system som hanterar olika undersystem. Värme, ventilation och olika larm kan styras från samma plats - och viktig statistik samlas på ett tillgängligt sätt.

Systemservice

Alla system kräver regelbunden service för att optimera driften. Felaktig värme och felaktig ventilation kostar stora pengar – och gör arbetsmiljön dålig. Något så enkelt som en ny vägg eller ommöblering i lokalerna kan påverka systemen.

Energideklaration

Genom att låta våra godkända energiexperter göra en energideklaration av er fastighet uppfyller ni lagkravet om energideklaration till exempel inför försäljning av fastighet, uthyrning av bostad eller om ni äger en större byggnad som besöks av allmänheten.

Hur kan vi hjälpa er?