TurnKey Contracting

Vi ger dig hela anläggningen. Till ett fast pris. Med en projektförmåga i särklass.

Varsågod. En färdig anläggning med kraft, automation, mekanik och processutrustning, i ett totalåtagande med funktionsansvar. Allt till ett fast pris i varje fas av projektet. Med vår projektförmåga kan du tryggt lämna över helhetsansvaret till oss.

Vi har kompetensen, rutinerna, attityden och den finansiella tryggheten. Och eftersom vi har alla resurser i eget hus får du en unik samverkan och kontinuitet i våra projekt. Enklare och tryggare kan det knappast bli.

Läs mer här: Midroc Automation AB