Trafiksystem

Stopp i trafiken kostar miljoner i förlorad arbetstid varje år. Med ett intelligent kommunicerande system med maximal tillförlitlighet, kan trafiken flyta bättre för bilar, cyklister och gångtrafikanter.

Oavsett om det gäller motorvägsnät, järnvägsnät eller tunnlar har infrastrukturlösningar mycket högt ställda krav gällande drift- och personsäkerhet. Systemen som används blir fler och fler och det är inte ovanligt med ett 20-tal system som skall integreras i t.ex. en tunnel. Delsystemen ingår också i trafikmyndigheternas styr- och övervakningssystem

Midroc Automation har i ett flertal projekt agerat huvudleverantör av tekniska system inklusive all installation av el och kraft samt utrustning i form av skyltar, bommar, kameror, fläktar mm. Förmågan att se helheten i den lokala trafiksituationen kommer med erfarenheten, liksom våra extrema krav på tester och dokumentation.

Avdelningschef