Midroc Crane Systems

Med korta drifttagningstider, högsta mekaniska kvalitet och otaliga tester, levererar vi kransystem som möter alla krav på säkerhet och flexibilitet som finns.

Utifrån svensk standard, med svensk el och högsta möjliga tyska mekaniska kvalitet, har vi utvecklat ett komplett kransystem med funktioner och styrteknik som uppfyller högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet. Midroc Crane System är en hel- eller semiautomatisk logistiklösning, skapad för att ge dig extremt korta drifttagningstider.

Vår kompetens kring konstruktion och implementation spänner över flera branscher. Så oavsett om det handlar om godsflödeshantering, lagerhållning, service eller uppdatering av befintliga system kan vi hjälpa dig. Och ett är säkert. Varje rörelse har testats innan systemet sätts i drift.

Avdelningschef