33 000 projekttimmar. 2 200 ton ställning. Noll olyckor. Noll försening.

ST1 Raffinaderi behövde stoppa sin anläggning. Det behövde Väröbruk också. Två stopp samtidigt under en 4 veckors period där 1 500 ton ställning behövde byggas upp i projekt ett, 700 ton i projekt två. Samtidigt.

Vi fick båda uppdragen.

Två var för sig stora projekt som löpte samtidigt var förstås en stor problemställning vad gäller planering av tid och personal. Men den viktigaste utmaningen var ändå att hålla så hög kvalitet på skydd och säkerhet så att inga personskador uppstod. Lösningen blev att använda de dubbla uppdragen till vår fördel, genom att låta delar av personalstyrkan jobba parallellt efter behov i respektive projekt.

Att förhindra olyckor ger fler vinster. Först och främst att inga personskador uppstår, men oförutsedda händelser rubbar också tidplanen, ger förseningar och i slutänden ökade kostnader. De två projekten slukade över 30 000 projekttimmar på ställningsarbeten och helt utan några olycksfallstillbud. Dessutom kunde vi leverera båda projekten helt enligt tidplan.

Midroc Ställningar har kapacitet att uppföra alla sorters byggnadsställningar; traditionella arbetsplatsställningar såväl som mycket avancerade specialställningar då vi tillhör de få svenska ställningsentreprenörer med egen design och beräkningskapacitet. Tack vare sammanslagningen mellan Olofson & Hansson och GP Ställningar förfogar vi nu över mer än 5 000 ton ställningsmaterial och klarar därför alla utmaningar vi kan ställas inför.