Världens mest energi- och miljövänliga tank

Preem och Skangass behövde bygga en terminal för LNG (Liquified Natural Gas) vid Preems raffinaderi i Lysekil. Anläggningen skulle ha en produktionskapacitet på 3 miljoner ton LNG per år. Vilket motsvarar energibehovet för två städer av ungefär Uppsalas storlek. Investeringen på 700 miljoner kronor skulle hantera nedfrysning av gasen till minus 160 grader, den temperatur då gasen blir flytande. Då alstrar den 600 gånger mer energi och kan transporteras med tankbil eller fartyg. Kravet var också energieffektivitet och miljövänlighet längst fram i utvecklingen.

Midroc Rodoverken fick uppdraget inte minst tack vare lång erfarenhet. Och att man har den tekniska kompetens som behövs för att ta ett helhetsåtagande, att bygga en komplett LNG-tank med funktionsansvar för omkringliggande rör och pumpar. Vår unika byggmetod ”skruvmetoden” är speciellt lämpad för byggnation av denna typ av dubbelmantlad konstruktion. Den färdiga tanken är 40 meter hög, 37 meter i diameter och rymmer 30 000 kubikmeter. Yttermanteln består av betong. Den inre tanken av nickelstål, isoleringsmaterial bestående av foamgas i botten och mineralen perlite.