Ackumulatortank till det nya kraftvärmeverket Filbornaverket, Helsingborg

Rodoverken AB levererade ackumulatortanken inklusive design, fullständig utrustning, isolering, yttre hölje och anslutande ledningar från ackumulatorn till fjärrvärmenätet. Tanken har en total volym på 40 000 kubikmeter, med är 30 meter i diameter och 56 meter hög.

Projektet genomfördes mellan 2011-2012.
Projektets totala värde: 40 000 000 kronor.
Beställare: Öresundskraft AB

För referens, vänligen kontakta:

Kenneth Ekensten
Öresundskraft AB
tel +46 70 418 39 41