I en vikande konjuktur och hårdnande konkurrens skapa ett underhåll i världsklass.

Med hård konkurrens och pressade priser på en vikande marknad stod Outokumpu inför följande faktum:
I samma anläggning, med reducerad organisation och sänkta kostnader, producera samma volym, utan att inskränka på arbetsmiljön.

När Outokumpu hade behov av att hitta en samarbetspartner för att identifiera och implementera ett nytt och ett mer resurssnålt arbetssätt för sin underhållsorganisation vände man sig till Midroc Project Management. Ett väl fungerande underhåll sparar pengar och ökar samtidigt lönsamheten och för Outokumpu är målet självklart ett underhåll i världsklass. För att kunna behålla konkurrenskraften måste man ligga steget före sina konkurrenter. Lösningen blev att ta fram en formaliserad och strukturerad arbetsprocess baserad på "lean"-principer.

Roller och ansvarsfördelning har tydliggjorts där teknikerna har fått större ansvar, vilket lett till snabbare beslutsvägar. Det innebär att den närmast berörda personalen styr och prioriterar utvecklingsarbetet mot en högre driftsäkerhet.

Nya roller har införts vilket innebär att de som arbetar med förebyggande underhåll kan koncentrera sig på det och de som arbetar med avhjälpande åtgärder kan fokusera på sin uppgift. Resultatet har blivit synligt i tillgänglighetsstatistiken. Trots den betydande personalreduceringen lyckades man med målet att hålla produktionstakten uppe och kostnaderna nere.