Bas P U

BAS P/U - Byggherrens arbetsmiljöansvar

Att säkerhet på våra arbetsplatser är en högt prioriterad fråga finns det knappt någon som ifrågasätter.

Sen 2009 är det även lagstadgat att det på alla arbetsplatser ska finnas en arbetsmiljösamordnare som samordnar arbetsmiljöarbetet går så säkert till som möjligt, för att minska olyckor och tillbud och för att säkerställa att alla människor som går till jobbet ska komma hem i samma skick som de lämnade hemmet.

På varje bygg- och anläggningsarbetsplats ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare som har en helhetssyn över arbetsmiljön på plats. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver rätt utbildning, erfarenhet och kompetens för uppdraget enligt arbetsmiljölagen.

Vi på Midroc erbjuder utbildningar för dig som ska hantera arbetsmiljöfrågorna i projektering- och planeringsskede (BAS-P) såväl som till dig som ska samordna arbetsmiljöarbetet under utförandefasen (BAS-U). Vår utbildning vänder sig till dig som arbetar med säkerheten för industri- och bygganläggningar.