Asset management

 

Asset Management – 2020-talets trend eller ramverket du behöver? 


På Underhållsmässan i Göteborg delar vi tankar och erfarenheter om branschens mest aktuella frågor. Henric Mellbin, affärsområdeschef på Midroc, och Jan-Olof Hilmerstam, VD på Idhammar, tar plats på Midroc-scenen och föreläser om Asset Management, om de två bolagens erfarenheter och vad sammanslagningen av Midroc och Idhammar innebär för framtida möjligheter.

 
Asset Management innebär ett helhetsgrepp, från strategisk planering och riskbedömning till hur vi faktiskt utför själva underhållsarbetet. Midroc och Idhammar har lång erfarenhet från att arbeta med industrianläggningar och infrastruktur, båda bolagen bär med sig erfarenheter om att det ofta är svårt att komma åt helhetsperspektivet i projekten. Henric och Jan-Olof kommer berätta om hur vi kan få verksamhetens olika delar och funktioner att fungera bättre tillsammans och samtidigt undvika problem med till exempel stuprörstänk och kommunikationssvårigheter inom organisationen. 


Genom att arbeta med Asset Management och ISO 55000-serien får både vi och kunderna verktyg för att se helheten och ta sig an den. Det blir tydligt hur de anläggningsnära aktiviteterna hänger ihop med verksamhetens övergripande uppdrag.  
-På Midroc-scenen vill vi berätta om hur vi använder oss av Asset Management för att definiera kundens utmaning, kombinera våra kompetenser och därefter metodisk och systematiskt utveckla kundens förmåga att optimera värdeskapandet från anläggningstillgångar, berättar Henric Mellbin. 


Sedan 2019 ingår Idhammar i Midroc-koncernen. Henric och Jan-Olof kommer även berätta om hur samarbetet mellan de båda bolagen nu innebär för samarbetsmöjligheter. 


Henric och Jan-Olof tar plats på Midroc-scenen torsdag den 12 mars kl 13.00-13.30.