Sanering av förorenad mark och miljötekniska markundersökningar

Midroc Project Management AB har under 2012 genomfört två uppdrag i samarbete med Midroc Miljöteknik AB med Statoil Fuel & Retail Sverige AB som slutkund.

Statoil har anlitat Midroc Project Management för samordning av saneringsuppdrag vid Bergs oljedepå i Stockholm där sanering av förorenad mark har genomförts med hjälp av vakuumsug. Det andra saneringsuppdraget är en schaktsanering vid Statoils depå i Kristinehamn där Midroc Project Management har samordningsansvar vid avveckling av depån.

Midroc Project Management kan erbjuda följande tjänster inom området förorenad mark:

  • Projektledning
  • Rådgivning
  • Framtagande av provtagningsplaner
  • Analys av resultat m.m.
  • Rapportering

Kund: Statoil Fuel & Retail Sverige AB
Varaktighet: Våren 2012
Omfattning: Ca 8 veckor