Miljöutredning Nynas raffinaderiområde i Göteborg

Nynas AB har anlitat Midroc Project Management AB för att genomföra en kartläggning av befintliga invallningars status och utreda behovet av ytterligare skyddsåtgärder för Nynas raffinaderiområde i Göteborg.

Utredningen har genomförts med utgångspunkt från BAT – bästa möjliga teknik i enlighet med IPPC-direktivet. I uppdraget ingick dessutom att bedöma kostnader samt belysa miljökonsekvenser för aktuella förbättringsåtgärder. Utredningen ingick i företagets ansökan till Miljödomstolen angående utökad verksamhet.

Omfattning:

  • Planering och ledning av uppdraget
  • Genomgång av anläggningens befintliga invallningar och rörledningssystem
  • Ritningsgranskning
  • Tolkning av lagar och krav
  • Dimensioneringsberäkningar
  • Förslag till förbättringar
  • Kostnadsuppskattning
  • Miljöbedömning
  • Rapport och muntlig överlämning av resultatet

Kund: Nynas AB
Varaktighet: 2009
Omfattning: 200 timmar