Att föryngra ett kraftvärmeverk innebär 7 års oavbrutet planerande för det du inte vet.

År 2008 var det dags att byta ut delar av det 50 år gamla kraftvärmeverket i Örebro, ägt av E.ON. Ett av Sveriges största. För ledningen av utredningsarbetet anlitades Midroc Project Management som tillsammans med E.ON tog fram förutsättningarna för beslut om investering på en miljard kronor.

Ett projekt av denna storlek och över så lång tid gör att man hela tiden ställs inför nya utmaningar. Man vet inte exakt vad som ska hända på vägen och man måste anpassa sig för det oväntade. Midroc fick förtroendet att fortsätta leda miljötillståndsprocessen, parallellt med att driva förprojekt och ta in bindande anbud inför investeringsbeslut.

Nu följde en lång rad komplexa arbeten. Uppbyggnad och ledning av projektet med bland annat bemanning. Planering med målsättningen noll arbetsplatsolyckor och anpassning efter sena förändringar av projekt-direktiv med ytterligare leveranser. År 2010 inleddes genomförandefasen.

När bygget väl kommit igång handlade det mycket om att samordna komplicerade byggtekniska åtgärder utan arbetsplatsolyckor och samtidigt följa den uppgjorda tidplanen. 2012 var det dags att ta anläggningen i drift. Detta arbete leddes också av Midroc och vår insats avslutas helt 2014 efter 7 års intensivt arbete. Puh!