Energieffektivisering vid Svenska Statoils depåer i Malmö och Holmsund

Svenska Statoil AB har som målsättning att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2020. Ett delmål för företagets depåverksamhet är att minska energianvändningen med 10 % till år 2010. Midroc Project Management har genomfört energikartläggningar och energieffektiviseringsstudier vid depåerna i Malmö och Holmsund.

Arbetet visar på att energibehovet kan minskas med upp till 60 % genom energibesparande åtgärder. Flertalet av de föreslagna åtgärderna betalar sig dessutom på mindre än 5 år.

Uppdraget innefattade bland annad:

  • Energikartläggning
  • Förslag på energieffektiviserande åtgärder
  • Bedömning av besparingspotential
  • Bedömning och beräkning av besparingspotentialens lönsamhet

Kund: Svenska Statoil AB

Varaktighet: 2009