2 års förberedelser och 500 000 projekttimmar

Ett raffinaderistopp är en pressad situation när tusentals människor ska genomföra tusentals krävande insatser på kort tid. Varje timme raffinaderiet står still kostar mycket pengar. Kunden Preem måste kunna lita på att leverantören två år framåt i tiden kan prestera under stor tidspress med bibehållen kvalitet.

Midroc Rodoverken spelade en huvudroll i arbetet. Med stort säkerhetsfokus lyckades vi nästan helt undvika olyckor, trots totalt 500 000 arbetstimmar. Slutresultatet blev lyckat med 95 procent av alla jobb utförda i tid. Mycket tack vare noggranna förberedelser och bra logistik. När nu arbetet avslutats kan konstateras, att under Midroc Rodoverkens 130 000 arbetstimmar under stoppet har 2 381 riskanalyser skrivits. 287 incidenter och avvikelser har rapporterats, 149 skyddsronder utförts samt 600 arbetsorder på underhåll hanterats.

Nu kan Preem glädja sig åt ett energisnålare raffinaderi med lägre utsläppsnivåer och högre verkningsgrad.

Kontakta oss så berättar vi mer