NLI - Tillverkning av rörsystem

Rodoverken har på uppdrag av NLI Contracting tillverkat rörsystem till fyra enheter avsedda för installation på oljeplattformar. Systemen var;

  • Process Water Treatment, PWT
  • Drain Water Treatment, DWT
  • Sand Removal Process, SRP
  • Fixed Foam Package, ML

Under förtillverkningen tog vi emot 2200 rördetaljer och 650 meter rör till vår verkstad i Ödsmål. Materialen var Titan, SMO, Super Duplex och Duplex och höga krav ställdes vad gällde svetskvalitet och inmätningstoleranser. Det var därför glädjande att reparationer eller krav på omsvets låg under 1% för hela förtillverkningen.

Installationen av rörsystemen har utförts i beställarens lokaler i Larvik i Norge. Tack vare noggrannheten och kontrollerna i förtillverkningen har endast ett rör behövts justeras.

Jacob Hedberg
Projektledare