Om två år stoppas raffinaderiet

Då måste tusentals människor jobba tillsammans. Säkert och under stor press. Preems raffinaderi i Lysekil stod inför sitt största driftstopp någonsin. Flera bolag från Midroc-koncernen deltog i detta enorma samarbetsprojekt.

Preems raffinaderi i Lysekil stod inför sitt största driftstopp någonsin. En anläggning som varje år tar hand om 11 miljoner ton råolja. Det motsvarar hela Sveriges behov av petroleumprodukter. Ett raffinaderistopp är en pressad situation när tusentals människor ska genomföra tusentals krävande insatser på kort tid. Varje timme raffinaderiet står still kostar mycket pengar. Preem måste kunna lita på att leverantören två år framåt i tiden kan prestera under stor tidspress med bibehållen kvalitet. 

För Midrocs del var detta ett test av vår samarbetsförmåga. Flera bolag i koncernen från olika delar av landet deltog. 600 Midroc-are samverkade i ett av de största revisionsstoppen i Europa. Efter två år av minutiös planering och dokumentation inleddes en intensiv period på fyra veckor när själva genomförandet skulle ske med inspektion, konstruktion, montage och installation.

Ett gigantiskt pussel när alla reservdelar skulle på plats och i nästa fas en mängd elinstallationer på extremt kort tid. Även raffinaderiets största tank skulle blästras och målas. Efter veckor av invecklad koreografi kunde anläggningen återigen öppnas, som ett energisnålare raffinaderi med lägre utsläppsnivåer och högre verkningsgrad.

Kontakta oss