Värme, ventilation & övervakning

År 2011 hjälpte vi Rudenstams Parti med en energi-kartläggning vilken tydligt visade vilken potential fastigheten hade. Ganska omgående efter detta beslutade sig ägarna att investera i en modernisering av de tekniska installationerna.

Utbyte av belysningen till nya armaturer genomfördes med närvarostyrning. När fortsatt upprustning sedan blev aktuell anlitades Midroc som ansvarig huvudentreprenör för det fortsatta arbetet. Rudenstams Parti ville anlita någon som de hade förtroende för och som kunde ta ansvar för hela kedjan, de ville ha en part att föra dialogen med.

Midroc genomförde projektering av den nya VVS-lösningen och upphandlade ventilations- och rörentreprenör. I dag är det gamla ventilationsaggregatet utbytt, en bergvärmepump är installerad, och driften av de befintliga kylmaskinerna övervakad. De nya systemen driftsattes i maj 2014.

För att ytterligare dra nytta av de nya installationerna installerades kylbatteri i ventilationsaggregatet och kylbafflar i alla kontorsutrymmen. Luftflöden och temperaturer behovsstyrs individuellt i varje rum. Kylan hämtas naturligtvis som frikyla från borrhålen till värmepumpen men kan spetsas via kylmaskinerna som betjänar kylrummen.

Det nyinstallerade styrsystemet ger Rudenstams Parti möjlighet att överblicka alla fastighetssystem i realtid och eventuella larm skickas till larmmottagare. Eftersom allt är uppkopplat mot internet finns även Midroc enkelt tillgängligt för support och optimering av systemet.

Återstår nu för Midroc gör att följa upp energistatistiken och fortsätta vara Rudenstams Partis naturliga kontaktyta för sitt fortsatta energiarbete.