Torsplan 1

Miljön stod i fokus när Hagastaden i Stockholm i form av Torsplan 1 och Torsplan 2 fick handels- och kontorshus byggd för framtiden. I en samverkansentreprenad med NCC stod Midroc med sin bredd för elsystemen.

Torsplan är ett av Nordens mest hållbara handels- och kontorshus, certifierat som ’Outstanding’ i världens tuffaste miljöcertifieringssystem BREEAM. Fastigheten i nya stadsdelen Hagastan har blivit både uppmärksammad och prisbelönt.

I en samverkansentreprenad med NCC stod Midroc för leverans av de flesta elsystem; kraft- och belysning, KNX, Brand, Passage, Inbrott. Ungefär 35 000 kvadratmeter handlade det om i projekten Torsplan 1 och Torsplan 2 under drygt två år. Som mest var 25 medarbetare från Midroc involverade samtidigt. Midrocs förmåga att få tillgång till personal även under de högintensiva perioderna av byggnationen var tydlig.

I princip alla system utom styrning levererades. Miljöcertifieringen genomsyrade allt arbete. Midrocs bredd och även flexibilitet sattes på prov, när planer måste revideras i takt med att hyresgäster blev klara. I dag beskrivs Torsplan som ett nav inom det som kallas life science och en viktig byggnad där Hagastan binder samman Vasastan och Solna. Fastigheten kommer om några år även att innehålla en tunnelbaneuppgång då gula linjen byggs.

 

För mer information:

Magnus Schröder
010-470 77 94
magnus.schroder@midroc.se