Säkerhetslösningar för ny brandstation

Behovet av en ny brandstation var stort. RIB-styrkorna i Lindesberg, som är en del av Nerikes Brandkår, åker på i snitt 200 larm per år. För Midroc var det lite ovanligt att först projektera och ta fram ritningar till underlag för byggföretagen och sedan avvakta beslut om byggnationen överhuvudtaget skulle bli av.

Behovet av en ny brandstation hade funnits länge i Lindesberg. Den moderna och nya brandstationen placerades strategiskt i utkanten av Lindesberg närmare riksväg 50.
Midroc fick i en första fas uppdraget att projektera ett underlag som byggfirmor sedan räknade pris på innan beslut om byggnation fattades. Därefter kunde nästa fas, själva bygget, starta av den av både brandkår och kommunledning efterlängtade stationen.
Midroc levererade el, styr, brandlarm, passagesystem, inbrottslarm, övervakning och data till fastigheten som ägs av Fastigheter i Lindesberg AB och har en stomme byggd i trä.

De största riskerna i Lindesberg beskrivs av Nerikes Brandkår vara alla farliga godstransporter som passerar tätorten och att ett par företag hanterar brandfarliga och explosiva varor. Nerikes Brandkår, och inte minst invånarna i Lindesberg, känner sig nu tryggare med den mer strategiskt placerade brandstationen som dessutom innebär att brandkåren slipper många 30-sträckor som man tidigare behövde passera.

Alla involverade från Midroc var överens om att det kändes lite extra att vara del i något så pass ovanligt som uppförandet av en ny brandstation.