Shopping Circle - laddning till elbilar vid handelscentrum

Shopping Circle - ett projekt som drivs av ett antal lokala aktörer i Gävleborg

Aktörerna är Gävle Energi AB, Sandvikens Energi AB, Gävle kommun - Tekniska kontoret, Gävle Technology Park AB, Samkraft AB och Midroc Electro AB. Syftet är bl.a. att undersöka hur handelscentra bör anpassas till elbilens laddningsmöjligheter och betalningssystem. Sveriges regering har beslutat att år 2020 ska det finnas 600 000 elbilar i Sverige.

Midroc Electros uppdrag är att leverera och installera laddningsstolpar. Testperiod pågår och leverans har skett i Sandviken, Gävle och Uppsala.

För mer information