Kvarteret Fatburssjön, Stockholm

Kontorshus på 55.000 kvm med ljusgårdar inne i huskropparna.

Midroc Electro har installerat kraft, belysning, kanalisation, bus-system och tele.