Klimat- och energibesparings-åtgärder

Entreprenaden avser styrning av klimat samt energibesparingsåtgärder genom återvinning av värme vid reningsverket.

Uppdrag

Vårt uppdrag var att leverera apparatskåp och den elektriska installationen för att styra klimatet i reningsverkets byggnader. En ny bergvärmepump installerades och en gam-mal moderniserades med nytt styrskåp. Äldre ventilationsaggregat fräschades upp med nya givare och frekvensomformare och två nya aggregat installerades där det tidigare saknades återvinning av värme.

Allt knöts samman med styrenheter från Regin och är idag lättåtkomligt via det överordnade systemet EXO4. Entreprenaden var en offentlig upphandling där man lät en ingenjörsbyrå projektera de tekniska installationerna.

Resultat

När vi tillsammans med rör-och ventilationsentreprenörerna fått uppdraget kunde vi ganska snabbt hitta ytterligare åtgärder för att spara energi, som var projektets huvudmål. Bland annat byttes ett antal cirkulationspumpar ut, och huvudpumparna som förser alla lokaler med värme blev tryckstyrda med externt placerad givare ute i bassänghallen.

Fyra apparatskåp levererades, och ett befintligt kompletterades med utökade signaler. Vi konstruerade elritningar och byggde skåpen i vår verkstad i Tranås. På plats utförde vi den elektriska installationen och idrifttagningen.