IKEA Helsingborg

När IKEA byggde nytt varuhus vid Väla Köpcentrum i Helsingborg erhöll Midroc Electro uppdraget att installera el, tele, säkerhet och brandlarm m.m.

IKEA i Helsingborg är ett varuhus som bl.a. fokuserar på att minska klimatpåverkan genom att använda enbart förnybar el och förnybar uppvärmning och kylning. Samt att det finns sex elstolpar där elbilar kan laddas gratis och olika miljöbilar får en särskild plats under tak. Möjligheterna att källsortera sopor har utökats och matrester från restaurangen blir biogas.

Varuhuset slog upp portarna den 1 sept 2010.

Övriga IKEA Varuhus där Midroc under åren haft förtroendet att utföra uppdrag är Haparanda, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Västerås och Sundsvall.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Lindqvist
Ansvarig stora projekt division Nord
010-470 75 80