Midroc Electro utför entreprenad vid nybyggnad av Domtar Personal Cares höglager i Aneby

November 2012 storsatsar Domtar Attends i Aneby, Småland. Ett robot-höglager med plats för 19140 pallar ska byggas. Till detta hör också en ny utlastningshall med tillhörande kontorskomplex och konferensrum.

Genomförande

Midroc Electro Tranås, på den tiden Browik Installation, kontaktades för att ge liv åt fastigheten. Tillsammans med kunden och involverade rör- och ventilationsentreprenörer kunde vi skräddarsy styr- och reglerutrustning för att värma och ventilera lokalerna så energieffektivt som möjligt.

Vi såg även till att ansluta all teknisk utrustning till styrsystemet, så att exempelvis larm från serverhallen eller oljeavskiljare ute på lastplanen förmedlas vidare till det överordnade Citect-styrsystemet. Fasadbelysningen och företagsskylten styrs från samma system, så vid Earth Hour släcktes allt ner automatiskt i en timme

Innan den första entreprenaden var helt avslutad påbörjades nästa etapp. De gamla lagerlokalerna ska nu bli produktionshall för två nya maskinlinjer för tillverkning av inkontinensprodukter. Samtidigt byggdes ny hall för avfallshantering från produktionen.

Vårt uppdrag var att styra tilluften till produktionslinjerna till att hålla korrekt flöde, fukthalt och temperatur. Ur den filtrerade frånluften återvinns värmen och tillförs tilluften. Allt eftersom projektet löpte på blev det större och större.

Resultat

När vi till slut var klara styrdes även ventilation till apparatskåpen, avfuktning i rå-varulager, tappvarmvatten och värmeåtervinning från tryckluftskompressorer. Sprinklerrummets ventiler och tryck bevakas. Totalt har Midroc Electro konstruerat och levererat elva apparatskåp med styrenheter från Saia Burgess och touch-displayer från Beijer Electronics till höglagret och nya produktionshallen.

Kundreferens:

Projektet genomfördes på ett bra och effektivt sätt. Något som var lite ovanligt men samtidigt mycket bra var att Midroc Electro:s projektledare kom med förslag och idéer även inom andra områden, detta innebar att saker blev gjorda snabbt och kostnadseffektivt. Det blev även ett bättre samarbete mellan entreprenörerna. Totalt sett ett mycket väl genomfört projekt. Jag är mycket nöjd med Midroc Electro och jag rekommenderar dom gärna till andra projekt.

Dag Sjökvist
Technology Manager
Engineering, Project, Electrical, Building
Domtar Personal Care