Äldreboende som är tryggt för alla

Ny teknik gör de äldre tryggare. Så kan man sammanfatta satsningen på projektet Ängsbacken i Sandviken. Äldreboendet har byggts i tre etapper. Midroc svarar för kraft, belysning och säkerhet i detta partneringprojekt med bland annat Skanska.

Sandvikens kommun hade behov av ett nytt äldreboende, där de boende skulle känna stor trygghet. I den första etapp av Ängsbacken vid Högbovägen byggdes ett helt nytt hus med 44 nya boenderum fördelade på fyra våningar. I två senare etapper har fler rum kommit till och slutresultatet är 88 nya boenderum plus nya kontors- och samlingslokaler.

Midroc har ansvarat för kraft, belysning, säkerhet och trygghetslarm. Midroc installerade bland annat den senaste teknikens rörelselarm, dörrlarm, personliga larmknappar och taggar.

Partneringsprojektet beskrivs av de inblandade som väldigt lyckat. Det rådde stor öppenhet i sättet att driva och leda projektet. Nyckelordet var verkligen att ’tillsammans’ göra detta till ett riktigt bra äldreboende. Projektet började med möten vid ett tomt skrivbord där önskemål och krav presenterades. Under resans gång reviderades planerna i takt med att det kom in bra synpunkter från både personal och boende.

Målet var att de boende ska känna trygghet, liksom personalen, med hjälp av bland annat avancerade larmsystem. Viktigt var att larmsystemet skulle vara flexibelt eftersom behovet av larm är väldigt olika bland de boende. Larmen ökar generellt friheten för de boende. De kan röra sig och larma om de behöver hjälp med något utan att gå till sin lägenhet. Och vaknar någon på natten och behöver hjälp kan den välja det. Tidigare kom personal in ändå för att titta till och råkade kanske väcka när de stängde dörren. En stress för både boende och personal. En viktig funktion, som en del boende behöver, är därför ett rörelselarm som visar om man lämnar sängen på natten.

Ett mål var också att lika larmsystem skulle finnas för alla boenden. Det är en fördel när larmen installeras och när de sköts, och det är även bättre för omsorgspersonalen som känner igen larmsystemen oavsett var de jobbar. En annan fördel är att larmen fungerar utan att man måste ha telefonabonnemang. En bra batteribackup finns, så att larmen alltid fungerar, även om strömmen går.

Kontakt:
Niklas Blixt
010-470 77 75
niklas.blixt@midroc.se