Automatisk packlinje till Ericsson

Som ett led Ericssons effektivisering av produktionen av basstationer i Gävle levererade Midroc Automation 2006 automatisering av anläggningen för av/på-emballering.

Som erfaren leverantör av både elektriska och och mekaniska lösningar kunde Midroc Automation erbjuda ett totalåtagande gällande både utveckling, kontstruktion, montage och driftsättning. En svårighet var att övergången mellan den gamla och nya anläggningen var tvungen att ske på mycket kort tid. Projekttidplanen var på endast 14 veckor vilket ställde höga krav på projekt- och samarbetsförmåga.

Leveransen bestod av:

  • Utveckling av lay-out och maskiner
  • Konstruktion, el & mek
  • Leverans av mekanisk samt elektrisk utrustning
  • Programmering av styrsystem
  • Montage och driftsättning

Underleverantörer

Simeco - Mekanisk konstruktion och leverans
Siemens - Frekvensomriktare, styrsystem I/O, operatörsterminaler

För mer information