Uppgradering av styrsystem Gevalia

Midroc Automation har genomfört en uppgradering av styrsystem för Kraft Foods (Gevalias) kaffefabrik i Gävle.

Ett viktigt mål med projektet var att öka flexibiliteten i fabriken och genom att öka antalet möjliga flöden göra så att anläggningen kunde utnyttjas effektivare. Detta uppnåddes genom att befintligt Modicon-system uppgraderades till Siemens PCS7, med tillbehöret Route Control som en viktig beståndsdel.

Uppgraderingen skedde i den s.k. degassingavdelningen, som är en mellanlagringsstation i produktionsflödet. Med Route Control behöver inte alla transportvägar programmeras utan finns det bara en möjlig förbindelse mellan t.ex. silos kan den vägen utnyttjas.

Systemet är också flexibelt för framtida utökningar; vid en kapacitetsändring i anläggningen behöver bara den den fysiska förbindelsen byggas och sedan konfigureras den i systemet på mycket kort tid. Arbetet med uppgraderingen pågick ungefär ett år.

För mer information