Systemlösning för tankgård

Midroc Automation har fått i uppdrag att leverera en ny systemlösning för tankgård med integration av tankanläggningens styrfunktioner i befintliga UMS system med en extra operatörsstation.

Ytterligare funktioner såsom karantän- och batchinformation implementerades i den nya systemkonstruktionen. Som en del av styrsystembytet ersattes befintliga elskåp och alla IO- enheter i tankbyggnaderna. Det nya styrsystemet är ett Simatic PCS7.

Det befintliga styrsystemet och även de elektriska komponenterna var ålderstigna något som ledde till behovet att uppgradera till ett modernare och säkrare system. Eftersom anläggningen byggts om i etapper fanns behovet att rätta upp befintliga elskåp för att underlätta felsökning och underhåll. En integration med den befintliga plattformen ledde också till att specialistkompetens för det tidigare systemet inte längre behövdes.

Stopptiden i projektet var kritisk och anledningen till att de valde Midroc var att vi med vår samlade kompetens inom bolaget kunde minimera stopptiden. Detta tillsammans med att vi kunde presentera en driftsättningsstrategi fällde avförandet i valet av Midroc.

Kontakt