Abbot Medical Optics

Midroc Automation fick uppdraget att integrera en ny huskropp i ett befintligt, GMP-klassat FMS-system för styrning och övervakning av t.ex. luftfuktighet, temperatur, partiklar osv. Fullständig validering utfördes för ändringarna.

Syftet med projektet var att få in samtliga huskroppar i samma system istället för som tidigare i separata paneler för att få allt samlat på en och samma plattform. Valet föll på Midroc då nyckelpersoner varit med och tagit fram FMS-systemet.

Midroc tillhandahåller en supporttjänst för att upprätthålla drift och tillgänglighet vilket innebär ytterligare fördelar för kunden.

Leverans:

  • Programmering PLC / SCADA (S7/WinCC)
  • Elektrisk konstruktion
  • Idrifttagning
  • Validering
  • Support & “Midroc hotline”

Kontakt