Underhållskran Fortum

2015 utförde Midroc Automation ett byte av komplett el-utrustning på underhållskran åt Fortum. Projektet innebar ett byte av motorer, uppgradering av säkerhet samt byte av två telfertrallor 10 ton. .

Tekniskt innehåll:

  • Felsäkert styrsystem Siemens S7F
  • Frekvensomriktare ABB ACS 800 med full redundans
  • Midroc CCS - Win CC Flexible

För mer information