Transformatorstation med reservkraftsanläggning, Västerås lasarett

Midroc Automation har i detta projekt levererat nybyggnad av en transformatorstation med reservkraftsanläggning. Anläggningen har en unik laststyrningsautomatik där styrsystemet integreras med sjukhusets överordnade styrsystem och kontrolltavla.

Västerås lasarett har under en fyraårsperiod genomgått en förnyelse i form av en ny vårdbyggnad, en bassängbyggnad samt om och tillbyggnad av akutmottagningen. Vårdbyggnaden på 20 000 m2 är unik med enkelrum som standard för patienterna.

Midroc Automation har i detta projekt levererat nybyggnad av en transformatorstation med reservkraftsanläggning.

Leveransen bestod av:

  • 1 st. 10kV ställverk
  • 3 reservkraftaggregat vardera på 2MVA
  • 2 st. 400V ställverk med automatik för laststyrning där tillgänglig effekt styr antal inkopplade stigare
  • kontinuerlig strömförsörjning
  • ny- och tillbyggnadsarbeten
  • anläggning för elförsörjning

Anläggningen har en unik laststyrningsautomatik där styrsystemet integreras med sjukhusets överordnade styrsystem och kontrolltavla. Automatiken är utrustad med full synkronisering och topplast.

För mer information kontakta:

Projektledare: Anders Björkegren
tel: 010-470 76 17