Ställverksleverans till pumpkedjan, LKAB Kiruna

LKABs gruva i Kiruna är världens mest avancerade underjordsgruva där driften till stor del sker automatiskt. För att kunna bryta och uppfodra malmen rationellt bygger man system på olika huvudnivåer. 2010 inleddes arbetet med att bygga en ny huvudnivå - KUJ 1365.

2010 inleddes arbetet med att bygga en ny huvudnivå – KUJ 1365 (Kiruna Under Jord 1 365 m). Över fyra miljoner kubikmeter berg ska brytas ut för den nya huvudnivån, motsvarande en volym av sju Globen-arenor. 

För att hålla gruvan torr tillverkade, monterade och driftsatte Midroc Electro 2011 en ny kedja med pumpstationer som kompletterar en redan befintlig pumpkedja. Pumparna har en viktig säkerhetsuppgift med att dränera bort allt vatten som sipprar ut ur gruvans väggar och tak. Vid minsta stopp i pumpkedjan handlar det bara om några timmar innan gruvan är vattenfylld något som gör att kraftförsörjning till säkerhetssystemen är en prioritet.

Omfattning ställverksleverans

Midroc Automation har stått för konstruktion och byggnation av:

  • 4 st. 400V ställverk
  • 2 st. 690V ställverk

Från beställarens sida lades stor vikt vid tillgänglighet, underhåll, livslängd, miljö, tidplan och energieffektivitet.

Kontakt